ATLAS OF THE CONFLICT. ISRAEL – PALESTINE

Malkit Shoshan. 010 Publishers 2010

Atlas of the Conflict is amongst the Top 10 architectuurboeken 2010 by deARCHITECT

Auteur Malkit Soshan is van kinds af aan gefascineerd door het grensconflict tussen Israël en Palistina. Ze verzamelde door de jaren heen een grote hoeveelheid aan materiaal, waardoor een verloren geschiedenis kon worden gereconstrueerd.

Los van het politieke conflict, dat menig architect die zich bezighoudt met grensgebieden zal boeien, belicht de atlas een van de interessantste cases op het gebied van ruimtelijke planning. Gezien de informatiedichtheid en de complexiteit van het onderwerp is het kaartmateriaal verbazingwekkend duidelijk en inzichtelijk vormgegeven.