ATLAS OF THE CONFLICT. ISRAEL – PALESTINE

Malkit Shoshan. 010 Publishers 2010

Infrastructuur en ruimtelijke ordening in Israël by Rob van der Bijl, Blauwe Kamer

Architect Malkit Shoshan maakte een prachtige atlas over de territoriale aspecten van het conflict tussen Israël en Palestina. Shoshan is gefascineerd door de vraag hoe Israël wordt gecreëerd terwijl Palestina wordt uitgewist.

Directe aanleiding voor haar fascinatie was de ontdekking van de ruïnes van een Palestijnse begraafplaats op de plek in Tel Aviv waar ze een nieuw winkelcentrum moest ontwerpen.

De atlas is volgens de architect geen politieke analyse, maar een onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van haar geboorteland over de afgelopen 100 jaar. Zo behandelt zij het verloop van de muur die Israël de afgelopen jaren bouwde tussen Israëlisch en Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever. Met spectaculaire kaarten brengt de atlas de territoriale complexiteit van de Westelijke Jordaanoever voor het voetlicht. De kaarten tonen in detail het grillige verloop van de muur in de context van territoriale claims en ruimtegebruik door beide partijen: de Israëlische legenda in blauw en de Palestijnse in bruin.

Het boek bestaat uit twee delen: een atlas met kaarten en een Lexicon, waarin al het bronmateriaal is opgenomen. Het lexicon is opgebouwd als een reeks alfabetisch gerangschikte onderwerpen die direct zijn ontleend aan bronnen zoals Wikipedia, persbureaus, officiële verklaringen van Israëlische en Palestijnse organisaties, wetenschappelijke literatuur en individuele commentatoren.

De atlas biedt heel veel informatie. Zo passeren patronen en typologieën van nederzettingen, grondeigendom, landschapsontwikkeling, water, alsmede archeologie en conservering de revue. Hieruit zijn de mechanismen te destilleren die ten grondslag liggen aan de Israëlische confiscatie van grond. Zeer verhelderend is het hoofdstuk over waterinfrastructuur, waarin te zien is hoe afhankelijk Israël is van water met een oorsprong in Palestijnse gebieden.